Facebook Page
OM OSS PROPELL BEREGNING ALUMINIUM BRONSE STÅL RACING UTSTYR KLÆR LINKER KONTAKT OSS


Ved en beregning så husk at jo mer nøyaktig oppgitte data, jo mer korrekt vil beregningen bli. En beregning er et resultat av de data som blir lagt inn. Opplysninger om tidligere motorinstallasjoner og fart vil kunne bedre beregningsresultatet. Husk at turteller kan vise feil. Hvis du er i tvil kontroller denne med en optisk turteller. De forskjellige propell design måler ikke likt fra et fabrikat til et annet så her kan det være viktig å kjenne hvilken design som er brukt tidligere.


-    LAST NED BEREGNINGSSKJEMA HER